Gyes nyomtatvány

A GYES igénylést írásban kell előterjeszteni. A GYES igénylés benyújtása formanyomtatvány kitöltésével történik. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, amennyiben reá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek, úgy a GYES igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály szerinti igazolást.

Egyidejűleg a GYES igényléshez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását. A gye sigénylés napja az a nap, amikor az igényt átvették, vagy ha az igényt posta útján terjesztették elő a kérelem postára adásának napja.

A GYES igénylését a a kincstár, illetve külön jogszabályban meghatározott családtámogatási kifizetőhely bírálja el.. A GYES folyósításáról ezen szerv gondoskodik. A GYES igényléséről az igényelbíráló szerv határozatban dönt.

A GYES igényléséhez igazolásokat és nyilatkozatokat kell csatolni.

A Magyar Államkincstár és területi szervei vonatkozásában a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében is gyakorolhatók.

A GYES-t igénylő személy természetes személyazonosító adatait igazolni kell. Erre érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél bemutatásával, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványnak a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatának bemutatásával vagy csatolásával, a társadalombiztosítási azonosító jelet hatósági igazolvány, hatósági bizonyítvány bemutatásával vagy másolatának csatolásával kell igazolni. A gyermekre vonatkozó adatokat születési anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával kerülhet sor.

A GYES-t főszabály szerint a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Regionális Igazgatósága a GYES jogosult kérelmére pénzintézetnél vezetett bankszámlájára utalja, vagy postai utalványon folyósítja.

A GYES az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. A GYES jogosultságot az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

A GYES-t utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig kell folyósítani.

 Database connection error @ behajtas.biz